Affärsmodell

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde (motsvarande 80% av värdet) kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden. Bolaget ska eftersträva att ha en soliditet på minst 30% och det långsiktiga utdelningsmålet ska uppgå till 40% av det utdelningsgrundande resultatet. Belåningsgraden ska inte överstiga 70%. Tack vare vår gedigna fastighetskunskap och erfarenhet av projektutveckling i kombination med vår långsiktighet skapas värdet i Samhällsbyggnadsbolaget.